Haqqımızda

BƏLƏDÇİ TV

Milli.İnfo-25 Oktyabr  2014-cu ildən learn. Info adı ilə fəaliyyətə başlayıb və bu gün də müasirlik, peşəkarlıq və keyfiyyəti əsas tutaraq təhsildə və digər xidmətlərində yenilikləri tətbiq edən, operativliyi, dəqiqliyi əsas götürən bir şirkətdir. 

BƏLƏDÇİ TV - Milli.İnfo- təhsil sahəsində Aktual Xəbərlər və müxtəlif təhsil kateqoriyaları və imtahanlar üçün e-derslerin təskilinə imkan verən platformadan ibarət təhsil resursudur. 
Milli.İnfo--in əsas məqsədi təhsil alanların və təhsil verənlərin imkanlarını genişləndirmək, , internetdən və informasiya texnologiyalarından effektiv istifadə etməklə yeni imkanlar yaratmaqdır.

Biz kimik?

Milli.info  2012-cü ildə ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"na dəstək olmaq məqsədilə 12.12.2012 cu il tarixində yaradılmışdır. Qayəsi müasir dövrdə tələb olunan bacarıqlara yiyələnmiş, inkişafa açıq təfəkkür tərzinə sahib, ömür boyu öyrənən, kritik və yaradıcı düşüncəyə malik, əməkdaşlıq edə və ünsiyyət qura bilən vətəndaş yetişdirməkdir.

Vizyon :

Təhsilin müxtəlif istiqamətlərində ehtiyacları müəyyənləşdirmək üçün tədqiqat aparmaq, ehtiyaclara uyğun və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan proqramlar, təlim və resurslar hazırlamaq, təhsil siyasətini formalaşdırmaqda əsaslı yer tutan Mərkəz olmaqdır.

Missiya :

Təlim, layihə və resurslar hazırlamaqla müasir dövrdə tələb olunan bacarıqlara yiyələnmiş, inkişafa açıq təfəkkür tərzinə sahib, ömür boyu öyrənən, kritik və yaradıcı düşüncəyə malik, əməkdaşlıq edə və ünsiyyət qura bilən səriştəli müəllim hazırlamaqdır.

Haqqımızda

Milli.İnfo-25 Oktyabr  2014-cu ildən learn. Info adı ilə fəaliyyətə başlayıb və bu gün də müasirlik, peşəkarlıq və keyfiyyəti əsas tutaraq təhsildə və digər xidmətlərində yenilikləri tətbiq edən, operativliyi, dəqiqliyi əsas götürən bir şirkətdir. 

BƏLƏDÇİ TV - Milli.İnfo- təhsil sahəsində Aktual Xəbərlər və müxtəlif təhsil kateqoriyaları və imtahanlar üçün e-derslerin təskilinə imkan verən platformadan ibarət təhsil resursudur. 
Milli.İnfo--in əsas məqsədi təhsil alanların və təhsil verənlərin imkanlarını genişləndirmək, , internetdən və informasiya texnologiyalarından effektiv istifadə etməklə yeni imkanlar yaratmaqdır.